Tag Archives: Urlaubskasse

Нови минимални вноски за SOKA-BAU за строителните предприемачи от 2015г.

Социалната каса на строителната индустрия (SOKA-BAU), състояща се от касата за компенсация на отпуските и възнагражденията в строителната индустрия (Urlaubs- und Lohnausgleichskasse der Bauwirtschaft – ULAK) и допълнителната обезпечителна каса на строителните професии (Zusatzversorgungskasse des Baugewerbes AG – ZVK), събираше до скоро членски внос единствено от предприятия, разполагащи с назначени работници. Въпросният членски внос се определяше от броя на работниците и техните заплати. Последното се базира на един общозадължителен колективен договор за уреждането на процедурите в социалната каса на строителната промишленост (Allgemeinverbindlicherklärung eines Tarifvertrages über das Sozialkassenverfahren im Baugewerbe – VTV – от 03.05.2013). С промяна на същия договор към 10.12.2014 се въвежда минимален членски внос и за предприятия, които не разполагат с назначени работници, считано от април 2015г. Continue reading