Tag Archives: семейно право

Семейно-правни отношения в немското законодателство

Една от основните конфликтни теми при семейства или части от тях, взели решение да живеят и/или работят в Германия са отношенията от семейно-правен характер. Проблемите, които могат да възникнат са многобройни и се простират от особеностите при сключване на брака до неговото прекратяване минават през всички правни отношения на родителите с децата им и по между им. Настоящата статия цели да внесе яснота в основните понятия от гледна точка на немското законодателство. Continue reading