Първоначална консултация

Първоначалната правна консултация в Германия (нем. Erstberatung) е дефинирана по закон като първото запознаване на адвоката със случая, включително преглед на необходимите документи и даването на правен съвет (устно или писмено), която не е свързана с представляването на клиента пред трети лица. Първоначалната консултация се таксува в повечето случаи с 59,50 Евро с ДДС. Продължителността на консултацията не следва да е по-дълга от 30 минути. В рамките на първоначалната консултация клиентът получава и подробна информация за евентуалните по-нататъшни адвокатски разходи. Гореспоменатото важи за случаи, чиито правен интерес не надминава 1.000,- Евро. При по-висок интерес от делото първоначалната такса за консултация се увеличава пропорционално. Конкретната сума можете да пресметнете с нашия „Калкулатор – хонорар“. В случай че клиентът е краен потребител, таксата за първоначална консултация не възлиза на повече от 226,10 Евро с ДДС, независимо от обема и интензивността на работа. В случай, че адвокатът бъде упълномощен с извън- или съдебната защита на интересите на клиента по същия случай, хонорарът за правна консултация се приспада към следващите адвокатски разходи.

Клиенти, които финансово не са в състояние да заплатят за правна консултация не трябва да се отказват от преследването на своите права. В Германия съществува възможността за поемане на адвокатските разходи от държавата. Клиентът заплаща единствено символичната сума от 10 Евро с ДДС. В екстремни случаи и тази сума може да бъде опростена, и правната консултация е де факто безплатна. Повече за помощите за адвокатски консултации и съдебни разходи можете да прочетете на следната страница:

Безплатна консултация за нуждаещи се