Author Archives: k.kiryakov

Нови минимални вноски за SOKA-BAU за строителните предприемачи от 2015г.

Социалната каса на строителната индустрия (SOKA-BAU), състояща се от касата за компенсация на отпуските и възнагражденията в строителната индустрия (Urlaubs- und Lohnausgleichskasse der Bauwirtschaft – ULAK) и допълнителната обезпечителна каса на строителните професии (Zusatzversorgungskasse des Baugewerbes AG – ZVK), събираше до скоро членски внос единствено от предприятия, разполагащи с назначени работници. Въпросният членски внос се определяше от броя на работниците и техните заплати. Последното се базира на един общозадължителен колективен договор за уреждането на процедурите в социалната каса на строителната промишленост (Allgemeinverbindlicherklärung eines Tarifvertrages über das Sozialkassenverfahren im Baugewerbe – VTV – от 03.05.2013). С промяна на същия договор към 10.12.2014 се въвежда минимален членски внос и за предприятия, които не разполагат с назначени работници, считано от април 2015г. Continue reading

Семейно-правни отношения в немското законодателство

Една от основните конфликтни теми при семейства или части от тях, взели решение да живеят и/или работят в Германия са отношенията от семейно-правен характер. Проблемите, които могат да възникнат са многобройни и се простират от особеностите при сключване на брака до неговото прекратяване минават през всички правни отношения на родителите с децата им и по между им. Настоящата статия цели да внесе яснота в основните понятия от гледна точка на немското законодателство. Continue reading

Устен и конклудентен договор за наем

Напоследък все повече зачестиха оплакванията от клиенти на кантората, свързани с проблеми с наемодателя. В основата на тези проблеми е не регламентираното ползване на наетите помещения, разбирани от повечето потребители като “наем на черно”. Настоящата статия има за цел да внесе яснота относно правното третиране на такъв вид отношения и да запознае потребителите с основните им права в подобни случаи. Continue reading