Добре дошли

Добре дошли на страницата на адвокат Кирил Киряков. Запознайте се с правните услуги на една стабилна и модерна кантора, чиито основни цели са консултацията и процесуалното представителство на клиенти с миграционен произход и на транс-гранични предприятия.

Сфери на дейност

Адвокатската кантора на адвокат Киряков предлага широк спектър от правни услуги, ориентирани към потребностите на чуждите заселници в Германия. Основните сфери на дейност са в областта на наемните отношения и недвижимите имоти, регулиране на пътно-транспортни произшествия, наказателно право и право в областта на административните нарушения, правото на социалното подпомагане. Правна помощ ще намерите и в областта на трудовото право, правото на конкуренция и др.

Първа (правна) помощ в Германия

Основна идея на кантората е адекватната защита на хора, намиращи се в една чужда и комплексна правна система, както и насърчаването на правното самосъзнание у тях. Страницата съдържа полезна информация за основните проблеми на лица временно или постоянно пребиваващи в Германия и на тяхно разположение като първа помощ в правното ориентиране.

Кирил Киряков | Адвокат

Nußbaumstraße 1
85757 Karlsfeld b. München
Телефон: 089 20312081
Факс: 089 20030169
E-Mail: kanzlei [at] ra-kiryakov.de